Zorgverzekeraars

Mariëtte heeft contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars:

  • VGZ
  • Menzis
  • Achmea
  • Caresq
  • VRZ

Dat wil zeggen dat de declaratie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. U hoeft dus niet zelf te betalen of voor te schieten. Uw zorgverzekeraar kan hiermee uw eigen risico aanspreken.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de specialistische GGZ bekostigd door de gemeente. Mariëtte heeft contracten afgesloten met de onderstaande gemeentes:

  • Eindhoven/Kempen/A2/BOV

Behandeling kan alleen opgestart worden wanneer er door één van bovenstaande gemeentes een beschikking wordt afgegeven.

Voor zowel volwassenen als voor jeugd is een verwijzing van de huisarts of medische specialist ten behoeve van specialistische GGZ een vereiste.

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Ik wil u vragen om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Tot 24 uur van tevoren kan dit kosteloos. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw verzekeraar en staat los van het eigen risico dat geïnd wordt door uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt namelijk alleen de contacten waarbij u daadwerkelijk aanwezig was.

Daarom breng ik nu voor afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd 65 euro in rekening.